Podmínky soutěže

 • Pořadatelem soutěže je společnost Business Academy Network Ltd. (organizační složka), Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká republika, (dále jen „pořadatel“).
 • Soutěž probíhá na webové stránce www.sebevedoma-zena.cz v čase od 29. 9. 2014 v 00.00 do 15. 10. 2014 ve 24.00.
 • Soutěž je určena pro účastníky starší 18 let žijící na území České a Slovenské republiky.
 • Výhrou v soutěži je jeden 3-denní wellness pobyt (2 noci) v hotelu Lužan**** v Českém Švýcarsku pro 2 osoby s polopenzí s příjezdem od neděle do středy.
 • Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.
 • Výhru obdrží účastník, který pomocí funkce Sdílet zveřejní odkaz na webové stránky www.sebevedoma-zena.cz na Facebook, odešle formulář s odpovědí na tipovací otázku a jeho odpověď bude co nejpřesnější.
 • Pokud podle výsledků odpovědí na tipovací otázku vyplyne, že je vícero možných výherců, výhercem se stává ten, kdo odeslal správnou odpověď dříve.
 • Každý účastník se smí do hry zapojit pouze pod jedním soutěžním účtem. Do soutěže se zařadí jenom první odpověď na soutěžní otázku. V případě jakéhokoli podezření, že pod různými účty soutěží pouze jeden účastník, může pořadatel rozhodnout o jeho vyřazení ze soutěže.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení toho, kdo se stal výhercem soutěže.
 • Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli, jakožto správci, za účelem vyhodnocení soutěže, rozeslání výher a marketingu (zasílání obchodních sdělení pořadatele). Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a je uděleno na dobu do odvolání. Odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na souhlasy se zpracováním udělené pořadateli soutěže jinak (pro jiné účely). Odvolat souhlas je možné na adrese pořadatele nebo na e-mailové adrese business.academy.network@gmail.com
 • Soutěžící souhlasí s tím, že pokud se stane výhercem v soutěži, pořadatel je oprávněn uveřejňovat jejich jméno, příjmení, zemi, a jejich fotografie či obrazové a zvukové záznamy.
 • Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu podle pravidel náleží a nemá nárok výhru reklamovat. Soutěžící nemůže namísto výhry nárokovat plnění v penězích.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni pořadatelé a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je pořadatelem nebo osobou blízkou, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.
 • Výherce bude nejpozději do 14 dní od data ukončení soutěže kontaktován na e-mailu, ze kterého se zúčastnil soutěže, a budou mu sděleny podmínky předání výhry.
 • Pokud se výherce na emailovou výzvu k předání výhry neozve zpět do 14 dnů od odeslání emailu s oznámením o výhře, tak výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla.
 • Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
 • Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel ani objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.
 • Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte pořadateli soutěže, a ne Facebooku.

V Praze 29.9.2014